Čerstvá nebo sušená spirulina?

Pravidelná konzumace spiruliny je prospěšná pro lidské zdraví především díky vysokému obsahu tzv. bioaktivních látek, kterých obsahuje celou řadu, uveďme pouze dva příklady – fykocyanin a karotenoidy.

Fykocyanin je přírodní modrý pigment, který má silné antioxidační účinky. Karotenoidy jsou taktéž silné antioxidanty, navíc jsou v těle přeměňovány na vitamín A. Obsah karotenoidů v biomase spiruliny je mimořádně vysoký a její konzumace tak může snadno pokrýt jeho potřebu. Bohužel bylo prokázáno, že během obvyklého zpracování spiruliny – sušení a následného skladování dochází k rychlé degradaci těchto látek, výsledky studií různých vědeckých týmů ukázaly, že sušením bylo zničeno 58–90 % fykocyaninu a 76–91 % karotenoidů.

Touto problematikou se zabývá i výzkumná skupina vedená Ing. Irenou Brányikovou, Ph.D. na ÚCHP AV ČR, v.v.i. také z jejich výsledků vyplývá, že celková antioxidační kapacita se během sušení snížila o 41 % a během následného skladování až o 72 % původních hodnot čerstvé spiruliny. Nejjednodušším řešením je tedy konzumace přímo čerstvé biomasy, která nebyla vystavena tepelné a oxidační zátěži při zpracování.

Irena Brányiková, Simona Lucáková
Ústav chemických procesů Akademie věd ČR, v.v.i,
Rozvojová 135/1, Praha 6 – Lysolaje, 165 00

Materiál vznikl za podpory Výzkumného programu Strategie AV21 Voda pro život.


Literatura

Papalia T, Sidari R, Panuccio MR. Impact of Different Storage Methods on Bioactive Compounds in Arthrospira platensis Biomass. Molecules. 2019;24(15):2810. Published 2019 Aug 1. doi:10.3390/molecules24152810.

Papadaki, Sofia et al. “Environmental Assessment of Industrially Applied Drying Technologies for the Treatment of Spirulina Platensis.” IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology 11 (2017): 41-46. doi:10.9790/2402-1101014146.

Nebo se zastavte v některém z obchůdků, kam SpirAlps dodáváme.

SideMenu